tvättbjörnen_stanna_hemma
Bli scout nu

Information med anledning av Coronaviruset och Covid-19

Vi fortsätter med våra aktiviteter men vi följer utvecklingen och Scouternas (riksorganisationens) beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Men alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att stanna hemma.

Detta kan när som helst ändras så håll kontakt med ledarna på respektive avdelning hur vida aktiviteter ställs in eller ej. (Liksom vi gör på sommaren när vi seglar). Om vi behöver ställa in aktiviteter så kommer detta att annonseras på mejl.
Kontaka oss eller era ledare på avdelningen om ni undrar hur ni skall göra eller är oroliga.