Sjöfåglarna 12–15 år

Som äventyrarscout i sjöfåglarna arbetar du i grupp och ta gemensamt ansvar för både dig själv, dina kamrater och kårens materiel.

Under vinterhalvåret lär du dig bland annat att navigera och lösa uppgifter i grupp men även vanlig scouting så som hantera en yxa, göra eld med tändstål eller att sova i vindskydd.

Vi träffas lördagar kl. 10-13 i scoutstugan.

Programmet 2021 HT
Programmet 2021 VT

Programmet 2020 HT